شرکت MEKSAN

MEKSAN بزرگترین تولید کننده سیم جوش توپودری در منطقه از سال 2008 فعالیت تولیدی خود را اغاز نموده است . محصولات تخصصی این شرکت به شرح ذیل دسته بندی میگردد :
انواع سیم جوشهای توپودری ضد سایش
انواع سیم جوشهای توپودری فولاد کربنی ساده و کم آلیاژ
انواع سیم جوشهای توپودری منگنزی
انواع سیم جوشهای توپودری مخصوص پاشش حرارتی