Stud welding

 

فرآیند  stud welding ‌به عنوان یکی از روشهای نوین جوشکاری انواع پیچ ٫ گل میخ و قلاب در صنایع مختلف به جهت سرعت بسیار بالای اتصال ٫ کیفیت و استحکام بسیار مناسب جوش کاربردی روزافزون داشته است.

 

مزایای فنی STUD WELDING

 

سرعت بالای جوشکاری و اعوجاج بسیار کم

حذف پروسه سوراخکاری و عدم ایجاد هرگونه حفره در سطح قطعه

اتصال با استحکام بالا

انجام اتصال تنها با دسترسی به یک طرف سطح قطعه کار

قابلیت جوشکاری بر روی ورقهای بسیار نازک

امکان اتصال فلزات غیر همنام به یکدیگر

 

مزایای اقتصادی STUD WELDING

 

صرف هزینه کمتر نیروی کار با سرعت بالای جوشکاری

کاهش هزینه های مونتاژ

عدم ایجاد اثر جوشکاری روی سطح پشتی ورق و کاهش تعداد قطعات مغایربا کیفیت

قیمت پایین تجهیزات و مواد مصرفی